> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/1986

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 15.05 hod.

Obsah Č. 5/1986

K monotematickému číslu o společenském vědomí

STATI

Zich F.: Hlavní rysy stavu společenského vědomí naší společnosti.............434

Brychnáč V. — Čechák V.: Socialistické společenské vědomí, jeho výzkum

a formovaní..................................................................450

Stena J.: K interpretácii pojmu „politická kultúra"..........................459

čápová Š. — Hrzal L.: Některé otázky dialektiky bežného vědomí a společenské

praxe........................................................................472

Formánek M.: Aktuálni úkoly výchovy socialistické osobnosti..................479

Hahnová T.: K sociologickému zkoumání duchovních procesu jako momentů

intenzifikace socialistického životního způsobu..............................496

Zima J. — Varga V.: Stav politického vedomia družstevných rolníkov...........506

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Kunstová A.: Možnosti zjišfování a měření negativních jevů ve vědomí lidí....514

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMU

Hartl J. — Večerník J.: Sociálně třídní diferenciace v subjektivní reflexi...526

RECENZE

Hanousek E.: A. K. Uledov, Obščestvennaja psichologija i ideologija..........537

Kučera S.: J. Slunéčková, Právní vědomí......................................540

Václavík P.: Teoretické a metodologické přístupy ke zkoumání socialistického

společenského vědomí.........................................................543

Semela M.: Dialektika objektivních podmínek a subjektivního faktoru

ve formování osobnosti rozvinuté socialistické společnosti...................544

ZPRÁVY A INFORMACE

Brychnáč V. — Čechák V.: Výzkum socialistického společenského vědomí.........548

RažnokJ.: Zkoumání stavu společenského vědomí................................554

Vybraná literatura k problematice společenského vědomí.......................556

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz