> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1986

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 15.08 hod.

Obsah č. 4/1986

STATI

Zieh F.: Osvojování sociologických zákonu společenského vývoje v praktické

činnosti lidí................................................................321

Gordon L. — Nazimová A. K.: Technicko-technologický pokrok a sociálni rozvoj

dělnické třídy v Sovětském svazu.............................................330

Čech V.: Mikrosvět práce.....................................................341

Bubelíni J.: Sociálnopsychologická klíma pracovného kolektívu — niektoré

teoretické a metodologické otázky............................................351

Vítek K,: Existují rezervy v boji se zločinností?............................363

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Řehák J. — Řeháková B.: Vícenásobná a parciálni asociace v kontingentních

tabulkách....................................................................374

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMU

Musil L.: Dimenze vnímání práce: výzkum postojů pracovníků na externích

montážích....................................................................395

Seifert I.: Svojvoľná absencia pracovníkov banského podniku bývajúcich na

spoločnej ubytovni — príčiny a súvislosti....................................403

RECENZE

Mišovič J.: Sociológia 1985..................................................407

Lesný L: 27. ročník Demografie...............................................410

Pavlů D.: M. Matouš, K povaze a příčinám změn v ideologickém zápase..........412

Charvát F. — Kabátek A.: P. Sak, Sociální vývoj mládeže......................415

Stojan A.: J. Hrabě, Kritika soudobé buržoázni sociologie armády.............419

Hájek M.: A. Burian, K sociologickým problémům řídící práce v zemědělství....424

Havlík R.: G. G. Diligenskij a kol., Problémy třídní psychologie v soudobé

kapitalistické společnosti...................................................425

ZPRÁVY A INFORMACE

Pernica V.: Konference „Teoretické a metodologické aspekty systémového

inženýrství".................................................................429

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz