> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/1986

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 15.13 hod.

Obsah č. 2/1986

STATI

Čech V.: Sociologie podniku v soudobé etapě vědeckotechnického rozvoje........97

Kravčenko A. I.: Služba sociálního rozvoje podniku: problémy, úkoly a pracovní

metody.......................................................................110

Večerník J.: Sociologická analýza ekonomických procesu: příklad pracovních

sil..........................................................................117

Matějů P.: Demokratizace vzdělání a reprodukce vzdělanostní struktury v ČSSR ve

světle mobilitních dat.......................................................131

Duffková J.: Pojetí kvality života v současné nemarxistické sociologii.......133

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMU

Lovaš L. — Jurečková V.: Postoje súčasnej učňovskej mládeže k jej budúcim

povolaniam...................................................................164

RECENZE

Charvát F. — Pecen J.: M. Soukup, Strategie rozvoje zemské civilizace........177

Sedláček J.: K. Rychtařík, Sociologie poznání a přeměny světa................178

Kresťan J.: Cesty dialogu. K spolupráci komunistov a sociálnych demokratov

v boji za mier a odzbrojenie.................................................182

Kohout J.: N. A. Lobanov a kol., Proizvodstvennyje brigády promyšlennych

predprijatijach..............................................................184

Řehák J.: P. F. Velleman — D. C. Hoaglin, Applications, Basics, Computations oí

Exploratory Data Analysis....................................................186

Lev O.: J. R. Kississou-Boma, Classes sociales et ideologies en Afrique

Centrale.....................................................................189

ZPRÁVY A INFORMACE

Pittner M. — Pavlík P.: Mezinárodní konference „Socialismus a globální problémy

současnosti".................................................................193

Kaňáková Z.: Sociální rozvoj pracovních kolektivů v 8. pětiletce.............196

Gabal I. — Matějů P.: Informace o mezinárodním sympoziu „Životní způsob, volný

čas a kulturní rozvoj".......................................................200

Kabele J. — Čechák V.: X. sympozium ICSS — Tělesná kultura a sport ve způsobu

života mladé generace........................................................202

ANOTACE

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz