> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/1986

Záznam přidán/aktualizován: 21. duben 2009 v 15.22 hod.

STATI

Suchý J.: Postavenie a životná perspektíva mládeže v socializme................1

Čermáková Z.: Odraz životních změn v hodnotovém zaměření mládeže..............11

Hudeček J.: Perspektivy zapojování mládeže do pracovního procesu..............27

Znoj M.: Praktické základy vědy ve světle marxistické diskuse.................38

Batygin G. S.: Zdůvodnění interpretačních schémat.............................50

Foret M.: Specifika sociologického zkoumání náboženské víry...................62

RECENZE

Kohout J.: Aktuální problémy sociologických výzkumů...........................75

Oliverius R.: G. M. Andrejeva, Sociální psychologie...........................77

Kovalovský J.: A. P. Butenko, Socializm kak mirovaja sistěma..................80

Řehák J.: J. Schenk, Metodologické problémy modelovania v sociologickom bádaní...84

Trávníčková I.: P. Vojna a kol., Kriminalita — skutečnost a právní vědomí.....86

Opiová A.: W. Friedrich — W. Gaier — F. Voss, Kritika buržuaznych teorij moloďoži...88

Freiová E.: World Yearbook of Education 1984: Woman and Education.............92

ZPRÁVY A INFORMACE

Bártová E.: Osmnáctá mezinárodní konference zástupců filozofických

a sociologických časopisů socialistických zemí................................93

Miltová A.: Sociologové k otázkám rozvoje města a venkova.....................93

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz