> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 6/1992

Záznam přidán/aktualizován: 22. duben 2009 v 15.24 hod.

OBSAH

ROČNÍK 28, ČÍSLO 6, PROSINEC 1992

Michal Čakrt: Skupinová dynamika: alternativní pohledy.......................723

Miloš Havelka: Do jaké míry je možné Číst Maxe Webera novokantovskýma

očima?.......................................................................743

Zuzana Miková: Domácnosti a strategie nouze..................................757

Jiří Přibáň: Několik poznámek k sociologii práva.............................770

Henryk Domanski: Změny v distribučních mechanismech v období systémové

transformace.................................................................783

Pavel Machonin, Milan Tuček: Sociální identifikace seskupení podle statusových

vzorců 1991..................................................................795

RECENZE

P. Machonin: Sociální struktura Československa v předvečer božského jara 1968 (M.

Bárta)...................................................................809

A. Tofler: Powershift (T. Svítková)..........................................812

M. Segalen: Sociologie de la famílie (P. Horská).............................814

Handbuch des Politischen Systems Österreichs (Z. Mansfeldová)................817

The origins of Backwardness in Eastern Europe (M. Hrabik Samal)..............820

ZPRÁVY A INFORMACE

První Evropská sociologická konference, Vídeň 1992 (M. Illnert P.Machonin)...823

Konference o sociální politice, Brémy, září 1992 (J. Večerník)...............826

SPSS

Anotace: SPSS 5.0 for Windows, konzultace, informace (J. Řehák)..............829

DOKUMENT

Československá společnost sociologická v letech 1925-1941 (E. Pecka).........833

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz