> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 5/1992

Záznam přidán/aktualizován: 23. duben 2009 v 13.32 hod.

ROČNÍK 28, ČÍSLO 5, ŘÍJEN 1992

Tomás Kolosi, Ámos Róna-Tas: Poslední bude první?............................579

Ivo Bayer: Míso byrokracie ve společnostech sovětského typu a její

transformaci.................................................................599

Petr Matějů, Blanka Řeháková: Úloha mentálních schopností a sociálního původu

ve formování vzdělanostních aspirací.........................................613

Štěpán Prochovník: Příspěvek k sociologii horníků a hornictví na Ostravsku...636

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Pavel Machonin, Milan Tuček: K sociální stratifikaci v Československu 1991...649

Jiří Večerník: Změny v příjmové nerovnosti v letech 1988-1992................666

STATÍ

R. Erikson, J. H. Goldthorpe: The Constant Flux. A Study of Class Mobility in

Industrial Societies (P. Matějů).............................................685

G Marshall, D. Rose, H. Newby, C. Vogler: Social Class in Modem Britain (J.

Šanderová)...................................................................699

ZPRÁVY A INFORMACE

Informace o zasedání Výzkumného výboru pro sociální stratifikaci v Trentu (P. Matějů)......................................................................707

Konference "Regulace sociálních procesů v reformě a automatizace -

RSPR/AUT'91".................................................................710

SPSS

Anotace, konzultace, informace (J. Řehák)....................................713

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz