> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 4/1992

Záznam přidán/aktualizován: 23. duben 2009 v 13.39 hod.

ROČNÍK 28, ČÍSLO 4, SRPEN 1992

Charles Tilly: K čemu je dobrá historie města?...............................437

Jiří Musil: Změny městských systémů v postkomunistických společnostech střední

Evropy.......................................................................451

Hana Librová: Empirická rezonance ekologické etiky...........................463

Michal Illner: K sociologickým otázkám místní samosprávy.....................480

Zdenka Vajdová: Situační zpráva o komunitních studiích.......................493

Ľubomír falťan: Rozvoj regiónov v prihraničných oblastiach Slovenska.........508

Daniel Hanšpach: Současné vývojové trendy místní správy v evropských

zemích.......................................................................520

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Helena Hudečková: Vesnice v českém pohraničí.................................528

RECENZE

Evropa 2000 (A. Andrle)......................................................543

ANOTACE

Slownik gwary rolniczej (V. Dvořáková).......................................548

O. Siksiö (ed.): Housing Sociology in Times of Change (L. Kotačka)...........550

Tony Byrne: Local Government in Britain (D. Hanšpach)........................550

ZPRÁVY A INFORMACE

Region, regionalismus, regionalizace (M. Lenderová)..........................554

Mezinárodní konference o malých národech a etnických problémech v Evropě

(I. Štrup, J. Stehlík).......................................................557

Sociologie sídel v Chorvatsku před novými úkoly (A. Stojkovič)...............559

Publikace výsledků sčítaní lidu, domů a bytů 1991 (M. Kučera)................561

Místní demokracie - informace o mezinárodním srovnávacím výzkumu

(Z Vajdová)..................................................................563

Seminář Evropského konsorcia pro výzkum politiky (M. Illner).................565

Plánování měst a ekologická politika v kontextu politických a ekonomických změn

ve střední Evropě (L. Kotačka)...............................................566

Projekt "Spolupráce pro životní prostředí ve střední Evropě"

(I. Klinkerová)..............................................................570

DOKUMENTY

Pražská deklarace............................................................571

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz