> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 3/1992

Záznam přidán/aktualizován: 23. duben 2009 v 13.45 hod.

ROČNÍK 28, ČÍSLO 3, ČERVEN 1992

Úvodem.......................................................................291

STATI

P. Matějů, B. Řeháková: Od nespravedlivé rovnosti ke spravedlivé

nerovnosti?..................................................................293

Jiří Večerník: Trh práce: problémy a perspektivy.............................319

Zuzana Mikova: Lidský kapitál a strategie chovám ve sféře práce..............337

Johan J. De Deken: Sociální politika a politika solidarity...................351

E. Heřmanová, M. Illner, Z. Vajdová: Politické jaro 1990 na venkově a v malém

městě........................................................................369

Kamil Janáček: K vybraným sociálním efektům transformace československé

ekonomiky....................................................................386

Milan Kučera: K předběžným výsledkům sčítání lidu, domů a bytů 1991..........394

OHLASY

Ivo Možný: Tři opravdu malé poznámky k Muchově stati o systémových teoriích

a modernizaci................................................................403

Bedřich Loewenstein: Nacionalismus, demokratizace, manýrismus................404

RECENZE

S. L. Wolchik: Czechoslovakia in Transition: Politics, Economics and Society

(J. Musil)...................................................................408

Ivo Možný: Proč tak snadno... (J. Svítek)....................................410

J. Keller: Úvod do sociologie (J. Sedláček)..................................412

G. Szoboszlai (ed.): Democracy and Political Transformation: Theories and

East-central Realities (D. R. Abassi)........................................416

D. B. DorděviČ: O religiji i ateismu (J. Svítek).............................419

SPSS

Akademická licence SPSS (J. Řehák)...........................................421

ZPRÁVY A INFORMACE

InformationsZentrum Sozialwissenschaften (Z. Mansfeldová)....................425

Luxembourg Income Study (J. Večerník)........................................426

Sjezd česlcých sociologů a Valné shromáždění Masarykovy české sociologické

společnosti (H. Jeřábek).....................................................427

DOKUMENTY

František Fajfr ke sporu o sociologický Objektivismus........................429

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz