> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/1992

Záznam přidán/aktualizován: 23. duben 2009 v 13.53 hod.

ROČNÍK 28, ČÍSLO 2, DUBEN 1992

Úvodem.......................................................................147

STATI

Lubomír Brokl: Mezi listopadem 1989 a demokracií - antinomic naší politiky...150

Jan Herzmann: Volby v kontextu vývoje veřejného mínění 1989 - 1991...........165

Jiří Sláma: Parlamentní volby 1935, 1946, 1990 - ne pouze historie...........184

Vladimir Rak: Kandidáti, do parlamentních voleb v Československu v červnu

1990.........................................................................200

Jana Reschová: Nová politika s novými ľuďmi. Federálne zhromaždenie v roku

1990.........................................................................222

Jindřiška Syllová: Česká národní rada v roce 1990. Analýza složení a

Činností.....................................................................237

Danka Siváková: Slovenská národná rada. Analýza štruktúry a činnosti v roku

1990.........................................................................247

Valentína Harmadyová: Česká a slovenská tlač v období volebnej kampane.......264

Jaroslav Hudeček: Pokus o identifikaci stran na "levo-pravém" kontinuu,

Politické spektrum v České republice v roce 1991.............................275

DOKUMENTY

E. Beneš: Poměr Čechů a Slováků..............................................284

F. Peroutka: Nevíte o někom, kdo rozumí Slovensku?...........................257

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz