> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 1/1992

Záznam přidán/aktualizován: 23. duben 2009 v 14.00 hod.

ROČNÍK 28, ČÍSLO 1, ÚNOR 1992

Úvodem.........................................................................3

STATI

Jiří Kabele: Československo na cestě od kapitalismu ke kapitalismu.............4

Horst Jürgen Helle: Simmel o Marxovi..........................................22

Jan Keller: Nacionalismus jako nezamýšlený důsledek demokratizace

společnosti...................................................................38

Lubomír Brokl: Nacionalismus jako nezamýšlený důsledek demokratizace

společnosti?..................................................................49

Dovětek redakce.......................................................................58

Z EMPIRICKÝCH VÝZKUMŮ

Milan Tuček: Komparace výsledků šetření sociální struktury z roku 1967 a

1984..........................................................................60

Pavel Machonin: Změnil se typ společenského uspořádání v letech 1967-1984?....73

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Jan Řehák, Blanka Řeháková: Logitové modely: analýza vlivu exogenních faktorů

u kategorizovaných dat........................................................84

Hynek Jeřábek: Koncepce měření ve společenských vědách.......................103

RECENZE

I. Sviták: Ztracené iluze (V. Horňák)........................................119

J. Pahl: Money and Marriage (Z. Mikova)......................................122

I. Szelenyi a kol: Socialističtí podnikatelé (O. Hubáček)....................124

M. Mitterauer: Historisch-antropologwche Familienforschung (P. Horská).......128

Konzeption gegen Jugendarbeitslosigkeit (J. Svítek)..........................130

Zpráva o společnosti (L. Kalinová)...........................................132

ZPRÁVY A INFORMACE

M. Potůček: Konference o sociálním státu v Budapešti.........................134

P. Machonin, P. Matějů: Projekt výzkumu sociální struktury...................135

K Podolúková: Podoby strednej Európy.........................................142

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz