> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 1/1992

Záznam přidán/aktualizován: 23. duben 2009 v 14.16 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Milan Kučera: Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 1991................1

XXII. demografická konference ČSDS „Demografické postavení Československa v

rámci Evropy a světa", Praha 1991.............................................11

Dušan Drbohlav: Kam a proč? Regionální a sídelní preference obyvatelstva

Prahy.........................................................................40

DISKUSE

Vladimír Srb: Potřebuje Československo populační politiku?..............52

Milan Aleš: Populační politika — ano či ne?.................................54

Ladislav Rabušic: Populační či rodinná politika?..........................56

RECENZE

Jiřina Kolorosová: Matematická demografie.....................................58

Nina Orlovová: Změny v zamestnaní žen ve světě................................59

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Konference Československo 90. let

- demografické aspekty společenské a hospodářské reformy — II. mezinárodní

letní škola demografie a geodemografie — Společnost pro plánování rodiny a

sexuální výchovu — Národní program obnovy a podpory zdraví — Srovnatelnost

demografických dat — Prodloužení života - perspektivy a důsledky — Lidská sídla

a přiměřený ekonomický vývoj (1990) — Sundvallská konference „Na podporu

zdraví" — Populační klima v Nizozemsku — Ranení a padlí v októbri 1956

v Maďarsku - Ekologické myšlení ve Spojených státech — Zelená tramvaj ve Francii

— jubileum Pavly Horské — Karel Jaroš - sedmdesátiletý........................62

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v ČSFR v letech 1986—1991 — Živě narození, zemřelí a potraty

v letech 1986—1991 podle měsíců v absolutních číslech — Věková struktura

Československa v roce 1990 — Zvýšení sňatkového věku v západních zemích Evropy

v 80. letech — Společenské důsledky změn v poměru pohlaví starého obyvatelstva

v současné Evropě - Aspekty rodinné politiky Švédska a Dánska — Kolik je

Palestinců....................................................................78

BIBLIOGRAFIE..................................................................93

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz