> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1992

Záznam přidán/aktualizován: 23. duben 2009 v 14.18 hod.

Články a studie

Sobotík Zdeněk, Rychtaříková Jitka: Úmrtnost a vzdělání v České republice...97

Kolorosová jiřina: Aplikace modelu stabilní populace........106

Mann Arne B.: Vývoj rómskej rodiny na príklade troch spišských obcí...118

Čáňová Eliška: Studium historické rodiny...........131

Hiršl Miroslav: Chudoba a nouze v Československu........137

DISKUSE

Řezníček Ivo: Česká, slovenská, případně rómská populační politika zdola?...143

Freiová Eliška: Co může a co smí populační politika?........145

Siklovš Jiřina: K diskusi o populační politice..........147

RECENZE

Srb Vladimír: Ke koncepci státní bytové politiky v Československu....149

Vostrá Šárka: Šetření o mladých matkách v Polsku........151

Orlovová Nina: Úloha statistiky při řešení podvýživy dětí v rozvojových zemích...152

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Jak dál po 8. Severomoravském demografickém kolokviu? Kolokvium „Chaire Quetelet\" 1992 — Pražská deklarace (1991) — Problematika interrupcií v súčasnom Maďarsku — Polemiky o porodnosti ve Francii — Politika prostorového plánování v Rakousku — Obnova vesnic a venkovských měst v Německu — The Population Council 1990 — Ochrana přírody ve Francii — Pomocná ruka po telefonu — Jiří Kučera - pětašedesátník — JUDr. František Fajfr (1892—1969] — 50 let od smrti Dr. Jana Auerhana (1880 až 1942)....................154

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v ČSFR v letech 1986—1991 — Živě narození, zemřelí a potraty v letech 1986—1991 podle měsíců v absolutních číslech —. Rómové podle předběžných výsledků sčítání lidu 3. 3. 1991 — Priestorová diferenciácia Maďarov a aplikácia zákona o úradnom jazyku v Slovenskej republike — Dvojčata v naši populaci — Potenciální roky ztraceného života před 65. rokem věku v USA...170

BIBLIOGRAFIE.................................................................................188


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz