> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1992

Záznam přidán/aktualizován: 23. duben 2009 v 14.20 hod.

Články a studie

Aleš Milan: Sebevraždy v ČSFR v letech 1960 až 1990.......193

Břicháček Václav, Dunovský Jiří, Matějček Zdeněk, Karabelová Helena: Pražská

studie dětí narozených mimo manželství II. Vývoj rodinného stavu matek...216

Urban Josef, Horná Jaroslava: Zdravotní stav populace České republiky ve výsledcích šetření z roku 1989...............203

Wowková Walburga, Fialová Ludmila: Plodnost vdaných žen v Jablonci nad Nisou

do roku 1800..................223

DISKUSE

Kučera Milan: K populační politice — bez závěru..........235

RECENZE

Kolorosová Jiřina: Počítačový program pro výpočet populační projekce...240

Niklfeld Martin: Podmínky rozvodů v Polsku..........239

Srb Vladimír: Odsun Němců z Československa 1945—1947.......237

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Plánování rodiny v ČSFR — Liga proti rakovině — Dědictví Černobylu - migrace — X. světový sexuologický kongres (1991] — Vybrané hlavnejšie údaje o utečencoch do Maďarska — JUDr. Vladimír Srb - pětasedmdesátiletý — Otto Schmidt osmdesátiletý — Louis Henry (1911—1991)...................241

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v ČSFR v letech 1985—1991 — Hlavní ukazatele demografického vývoje v evropských a mimoevropských zemích — Bytová výstavba v Evropě v letech 1980—1990 — Srovnávací analýza úmrtnosti v průmyslových zemích (1987) — Pokles plodnosti a propopulační politika v Singapuru.....251

BIBLIOGRAFIE.................................................................267


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz