> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1992

Záznam přidán/aktualizován: 23. duben 2009 v 14.21 hod.

Články a studie

Aleš Milan: Populační vývoj v ČSFR v roce 1991......273

Běláček Jaromír: Regionální diferenciace plodnosti v Severočeském kraji... 284

Bartošová Milada: Ekonomická aktivita občanů se změněnou pracovní schopností

a hmotná situace invalidů..............305

Břicháček Václav, Dunovský Jiří, Matějček Zdeněk, Karabelová Helena: Pražská

studie dětí narozených mimo manželství III. Rodinná anamnéza dětí...301

RECENZE

Srb Vladimír: 120 let pražské statistiky...........312

Charvát Emil: Ročenka o Životním prostředí..........313

Pácalová Hana: Územní diferenciace plodnosti v Polsku.......313

Orlovová Nina: K problému rozdělovaní příjmů v domácnostech.....314

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — III. mezinárodní letní škola demografie a geodemografie — Demografické prognózy a společenský rozvoj — Ekologické podněty pro plánování měst (Ankara 1992) — Informace o zahraničních seminářích a konferencích — Přistěhovalecký stát Rakousko — Kalifornie trochu jinak — Hodnocení životní úrovně světových metropolí — Boom trísměnného provozu ve Francii — MUDr. Jiří Kučera, CSc. 1927—1992.......316

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva podle krajů a okresů v roce 1991 — Bilance manželství v Československu 1945—1990;í— Obyvatelstvo podle rodinného stavu v Československu v letech 1981—1990 — Demografické charakteristiky stěhování mezi Českou a Slovenskou republikou 1988—1990 — Vysoké školy v České republice...327

BIBLIOGRAFIE................................................................349


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz