> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1981

Záznam přidán/aktualizován: 27. duben 2009 v 09.08 hod.

ČLÁNKY A STUDIE

Prodlužování lidského života (Konference SSDS a CSDS, říjen 1979,

Smolenice)....................................................................97

Milan Kučera: Prodlužování lidského života — vymezení pojmu a způsoby

měření........................................................................98

Adolf Žáček: Lidský věk a jeho limity........................................103

Jaroslav Petrík: Predlžovanie ľudského života a starnutie populácie..........108

Vladimír Srb: Střední délka života v Československu v územním a v mezinárodním

srovnání.....................................................................109

Vladimír Roubíček: Střední délka života novorozence v Československu

v mezinárodním srovnání......................................................115

Milan Kodaj: Niektoré ekonomické problémy predlžovania ľudského veku.........121

Josef Koubek: Urbanizace společnosti a úmrtnostní poměry.....................123

Zdeněk Pavlík: Perspektivy prodlužování lidského života......................125

Josef Vytlačil: Diferenciace příjmů a vydání domácností podle stáří

manželství...................................................................131

Jiří Presl: Současný stav mimotělního oplozování oocytu a transferu embrya

u ženy.......................................................................141

RECENZE

Jiří Kupka: Metody různých typů demografických prognóz......................144

Nina Orlovová: Zdraví starší generace........................................145

Alena Šubrtová: Současné demografické a ekonomické problémy Asie.............147

Eduard Charvát: Světový přehled populačních politik..........................152

Vladimír Srb: Výběrové registry obyvatelstva.................................154

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — II. kongres Evropské antropologické asociace v Brně — Celostátní vědecká konference k hormonální antikoncepci, regulaci menstruace a miniinterrupcím — IV. mezinárodní kongres slovanské archeologie v Sofii — Třetí mezinárodní demografický seminář v Berlíně — Historie potratového zákonodárství ve Francii — Mezinárodní kongres historické demografie v Paříži — IX. mezinárodní konference sociální gerontologie — XIX. světová konference IUSSP v roce 1981 — Boj s pouští — „Deset let pitné vody

(1981— 1990]" — Vznik „super měst"...........................................155

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1975—1981 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1975—1980 a 12měsíční klouzavé průměry — Výzkum populačního vývoje průmyslových oblastí — Regionální rozdíly mezi rodištěm a bydlištěm mládeže v některých krajích Českých zemí v roce 1951 — Plodnost žen v letech 1970—1978 podle krajů — Rozmístění obyvatelstva ČSSR podle střední nadmořské výšky okresů v letech 1869—1979 — Demografická situace

Francie......................................................................167

BIBLIOGRAFIE.................................................................188


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz