> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomický časopis – 2/2009

Záznam přidán/aktualizován: 27. duben 2009 v 12.21 hod.

Jakub ODEHNAL - Jaroslav MICHALEK: Hodnocení konkurenceschopnosti vybraných regionů Evropské unie..................... 113

Jan PAVEL-Lenka SLAVÍKOVÁ - Jiřina JÍLKOVÁ: Ekonomické nástroje v politice životního prostředí: drahé daně a nízká účinnost .... 132

Peter BALÁŽ - Stanislav ZÁBOJNÍK: Natural Gas and its Status in the Energy Security of the European Union.......................... 145

Pavol BRUNOVSKÝ - Daniel ŠEVČOVIČ - Ján SOMORČÍK - Dagmar HRONCOVÁ - Kateřina POSPÍŠILOVÁ: Socio-economic Impacts of Pandemic Influenza Mitigation Scenarios in Slovakia............. 163

Chih-Kai CHEN: Social Capital and National Innovation System .... 179

Recenzie

KARLSSON, Charlie - JOHANSSON, Börje - STOUGH, Roger, R: Industrial Cluster and Inter-Firm Networks - Mária Kačírková...... 199

KUZMIŠIN, Peter - KUZMIŠINOVÁ, Viera a kolektív: Konkurencie-schopnosť a regionálny rozvoj - Rajmund Mirdala................ 203

SEDLÁK, Mikuláš: Základy manažmentu - Vladislav Bachár....... 207

Jakub ODEHNAL - Jaroslav MICHALEK: Assessment of Competitiveness of Chosen European Union Regions (in Czech)............ 113

Jan PAVEL -Lenka SLAVÍKOVA: Economic Instruments of Environmental Policy: Costly Taxes and Low Effectiveness (in Czech)....... 132

Peter BALÁŽ - Stanislav ZÁBOJNÍK: Natural Gas and its Status in the Energy Security of the European Union (in English)............... 145

Pavol BRUNOVSKÝ - Daniel ŠEVČOVIČ - Ján SOMORČÍK - Dag-mar HRONCOVÁ - Kateřina POSPÍŠILOVÁ: Socio-economic Impacts of Pandemic Influenza Mitigation Scenarios in Slovakia (in English) .. 163

Chih-Kai CHEN: Social Capital and National Innovation System (in English)................................................... 179

Book Reviews

KARLSSON, Charlie - JOHANSSON, Börje - STOUGH, Roger, R: Industrial Cluster and Inter-Firm Networks - Mária Kačírková....... 199

KUZMIŠIN, Peter - KUZMIŠINOVÁ, Viera a kolektív: Competitiveness and Regional Development - Rajmund Mirdala............... 203

SEDLÁK, Mikuláš: Foundation of Management - Vladislav Bachár . . 207

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz