> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 5/2009

Záznam přidán/aktualizován: 14. květen 2009 v 09.51 hod.

STATI

František Cvrček: Právni jazyk a jeho styly z hlediska kvantitativního ............................. 449

Michal Tomášek: Prorůstání advesárních a inkvizičnich prvků při

ciiľopeizaci trestního procesu ................. 467

Kamil Nedvědický: Správní uvážení v oblasti azylu a migrace . . 481 Jarmila Lazíková, Anna Bandlerová: Právne aspekty nájmu poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike.......... 500

Tatiana Machalová: Za profesorem Olou Weinbergrem ..... 524

Jiří Grospič: K jubileu prof. JUDr. Zdeňka Jičínského, DrSc. . . 526

Zdeněk Masopust: JUDr. Jiří Grospič, CSc, slaví osmdesátiny . . 528

GLOSY

František Helešic: K návrhu nové zákonné úpravy zajištění správy

bytů............................. 530

RECENZE A ANOTACE

Josef Blahož: Naděžda Šišková, ed.: The Process of Constitutions-

lisation of the EU and Related Issues, Europa Law Publishing, Groningen 2008, 238 s..................... 533

Alena Pauličková: P. Škultéry: Verejná správa a správne právo,

VEDA, vydavatelstvo SAV, Bratislava 2008, 204 s.......535

Karolina Adamová: Cui bono restituce II, kol. autorů. Praha: Centrum rozvoje a prosperity 2007, 241 s.............. 536

Michal Bartoň: Sajó, A. (ed.): Censorial Sensitivities: Free Speech and Religion in a Fundamentalist World. Eleven international Publishing 2007, 351 s....................... 537

Michal Tomášek: Jan Kuklík: Profesor Jan Krčmář, Memorabilia iuridica sv. 5, Právnická fakulta Univerzity Karlovy 2008, 112 s............................. 544

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Lucie Kuncová: XIII. ročník Jesenné školy práva ....... 541

Eva Dobrovolná: Zpráva z 2. odborného sympozia organizovaného Nejvyšším soudem ČR „Komerční nemovitosti v judikatuře Nejvyššího soudu ČR"...................... 543

Jaromír Kožiak: Zpráva z konference „Vliv uvážení na obsahovou

expanzi a restrikci obchodnčprávnich norem*' ......... 547

Martina Kubistova: Zásady řádného procesu, Dubaj. 15. - 17.

února 2009.......................... 550

AUTORI

prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc. Ústav stáru a práva AV ČR, v. v, i.. Právnická fakulta UK, Praha, Fakulta právnická ZČU. Plzeň

prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.. Slovenská poínohospodárska univerzita v Nitre. SR

JUDr. Michal Bartoň, Ph.D., Právnická fakulta UP, Olomouc

doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Fakulta právnická ZČU, Plzeň, Vysoká škola aplikovaného práva, Praha

JUDr. František Cvrček, CSc. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.. Fakulta právnická ZČU, Plzeň

Eva Dobrovolná, studentka Právnické fakulty MU, Brno

JUDr. Jiří Grospič, CSc, Ústav státu a práva AV ČR. v. v. i.. Fakulta právnická ZČU. Plzeň

JUDr. František Helešic DrSc, AVM CORP., a. s., Ústí nad Labem

Mgr. Jaromír Kožiak, doktorand na Právnické fakultč MU. Brno.

JUDr. Martina Kubistova, Právnická fakulta UK, Praha, Úřad vlády ČR

Lucie Kuncová, studentka Právnické fakulty UP, Olomouc

Jan Lasák, asistent předsedkyně Nejvyššího soudu ČR

Bc Ing. Jarmila Lazíková, PhD., Slovenská poínohospodárska univerzita v Nitre, SR

JUDr. PhDr. Tatiana Machalová, CSc, Právnická fakulta MU, Brno

JUDr. PhDr. Zdeněk Masopust. DrSc, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.. Fakulta právnická ZČU, Plzeň

JUDr. Kamil Nedvědický, Ministerstvo vnitra ČR

doc. JUDr. Alena Pauličková, Ph.D., Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava, SR

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc, Právnická fakulta UK, Praha

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz