> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 4/2009

Záznam přidán/aktualizován: 14. květen 2009 v 09.52 hod.

O B S A H

1

A KT U A L I TY

2 Vláda omezila agenturní práci cizinců

JUDr. Bořivoj Šubrt

4 Pracovněprávní aktuality

JUDr. Nataša Randlová, Barbora Suchá

8 Daňové aktuality

Ing. Dana Trezziová, Mgr. Ing. Lenka Falešníková

T É M A M ĚS Í C E

11 Mzdové listy

Ing. Miroslav Bulla

P R A C O V N Í P R ÁV O

18 Praktické problémy dodatkové dovolené

JUDr. Dominik Brůha

25 Náhrada za dovolenou a různé délky směn

Ing. Alena Chládková

T E R M Í N O V Ý KA L E N D Á Ř

24 Duben, květen 2009

N E M O C E N S K É P O J I ŠT Ě N Í

26 Vzory dokumentů pro zaměstnavatele

JUDr. Bořivoj Šubrt

33 Zákon o nemocenském pojištění

­ výklad včetně praktického provádění

Zdeněk Křížek

Z D R AV OT N Í P O J I ŠT Ě N Í

40 OSVČ a přeplatek ve zdravotním pojištění

42 Pojištěnci veřejného zdravotního pojištění

v roce 2009

Ing. Antonín Daněk

J U D I KAT U R A

45 Teambuilding a pracovní úraz

JUDr. Petr Bukovjan

A N G L I C KÝ L I ST

47 Employment update

JUDr. Nataša Randlová, Barbora Suchá

Z A M ĚST N A N O ST

48 Rekvalifikace zaměstnanců v roce 2009

52 Dávky v nezaměstnanosti v kostce

Mgr. Olga Bičáková

N Á Z O RY A STA N O V I S KA

56 Aktuální výkladová stanoviska AKV

JUDr. Bořivoj Šubrt

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz