> Obsahy časopisů pro ESF

Moderní řízení – 1/2008

Záznam přidán/aktualizován: 20. listopad 2008 v 15.37 hod.

Krátce...............................................................................................4

Analýzy............................................................................................10

■ TÉMA

Kde hledat zdroje inovací...........................................................................12

Šetřením ještě nikdo nezbohatl.....................................................................16

Učit se a inovovat..................................................................................19

■ STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Jak vyrůst v rámci globální korporace..............................................................20

Čtyři kroky ke správné strategii....................................................................24

Rychle rostoucí podniky zdroj inovací a trendů.....................................................28

Přestavba procesů podle M. Hammera..............................................................31

■ EXEKUTIVNÍ MANAGEMENT

Umíte naslouchat hlasu zákazníků?................................................................34

Nesplnitelná očekávání aneb tradované PR mýty...................................................38

Personalisté v čele dynamického trhu..............................................................39

Dělejte inteligentní chyby..........................................................................41

Od konzumerizace k socializaci....................................................................42

Technologie konečně zelenají.....................................................................44

Jak řídit náklady na IT služby?......................................................................46

■ SPECIÁL-FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání v ČR: příspěvek do diskuse.............................................................50

Hledejte talenty i bez vzdělání.....................................................................52

Vyzkoušejte Coffee & Learn!.......................................................................53

Distanční studium.................................................................................54

Co a jak učí inovativní MBA školy..................................................................56

Proč ženy nechtějí studovat MBA..................................................................58

Odborná angličtina................................................................................59

Mluvíte interkulturní angličtinou?..................................................................60

Jak zkvalitnit vzdělávání pracovníků................................................................61

Netradiční semináře pro top manažery............................................................62

Vzdělávání online.................................................................................63

■ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Hlídejte si energii, ne čas..........................................................................64

Role intuice v rozhodovacím procesu..............................................................68

Důvěřuj, ale prověřuj..............................................................................69

Špičkovou firmu pohánějí dobrá rozhodnutí.......................................................70

Rozhodování a zkušenost..........................................................................72

Kdo vlastně rozhoduje?............................................................................73

■ KARIÉRA

Propadněte perfektnímu chaosu...................................................................74

Zaslouží si géniové shovívavost?....................................................................75

Profil: Steve Jobs...................................................................................76

Chcete mít úspěch?...............................................................................79

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz