> Obsahy časopisů pro ESF

Moderní řízení – 5/2009

Záznam přidán/aktualizován: 27. květen 2009 v 10.02 hod.

■ TÉMA: HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ

Proč nefunguje hodnocení pracovníků,...................................................12

František Bělohlávek

Řízení výkonu, IngJana Holá, PhD...............................................................16

Jak hodnotit a řídit spolupracovníky..........................................................19

■ STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Paradox rychlých výsledků.............................................................................22

Zpomalení by nám mohlo prospět.............................................................25

Je čas zahájit programy růstu........................................................................26

Příčiny současné podnikové krize,..............................................................28

JUDr. Ing. Jaroslav Hloušek, MSc

Inovace procesů řízení, Prof. Ing.Zbyněk Pitra, DrSc............................. 30

Deset kroků k obchodnímu úspěchu.........................................................34

Ir. Luc De Ceuster

M EXEKUTIVNÍ MANAGEMENT

Efektivní komunikace se zákazníky, Pefr Máša........................................36

Ekonomická krize a trh práce, Tomáš Brožek...........................................40

Co je pozitivní na hospodářské krizi? Hanka Šmidhvá.......................42

Finanční krize - zkouška vztahu, Lukáš Malík..........................................43

Jak nejlépe dezinvestovat...............................................................................46

Fond EU umožní odškodnit propuštěné zaměstnance.......................48

Nakupujte chytře, Alena Lhotská.................................................................49

Strategická interní komunikace, Jana Kovářová.....................................50

Jak získat další zákazníky.................................................................................53

Značkám dominují USA...................................................................................53

Mobilní operátoři: nasycený trh, Ivan Skerlanitz.....................................54

■ SPECIÁL: ZAHRANIČNÍ OBCHOD

Zákonitosti při obchodu s Čínou,Tomáš Nymburský.............................56

Malé a střední podniky na cestě do Asie..................................................58

■ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Manažer a konflikt, Ing. Radek Maxa............................................................60

Vyjednávání: klíčová dovednost, Tomáš Bušek........................................63

Pocit všemohousnosti v řízení......................................................................65

Kde se rodí nápady?..........................................................................................64

Pocit všemohoucnosti v řízení......................................................................65

Evoluční psychologie v řízení.......................................................................66

PhDr. Vladimír Mařádek

■ KARIÉRA

Vědecká práce je dobrodružství...................................................................68

Dilema top manažera........................................................................................71

Myšlení a management, PhDr. Milan Jermář.............................................74

Pět chyb vůdčích osobností...........................................................................77

■ PŘÍLOHA: REALITY

Výzvy a hrozby rezidenčního trhu...............................................................78

Miliardy na zateplení......................................................................................79

strana 12

PROČ NEFUNGUJE

HODNOCENÍ

PRACOVNÍKŮ

Hodnotící pohovory probíhají téměř ve všech organizacích a málokdo pochybuje o jejich účelnosti: usměrňují k cílům, motivují, zlepšují komunikaci. Výhrady se týkají spíše firemního systému a přístupu manažerů - hodnotitelů k této aktivitě.

strana 28

PŘÍČINY SOUČASNÉ PODNIKOVÉ KRIZE

Krize v podniku představuje širší, mezioborový problém zahrnující ekonomické, právní a manažerské aspekty. Její příčiny a důsledky bývají u jednotlivých podniků specifické, přičemž její průběh záleží především na aktuální ekonomické situaci firmy a na jejím finančním zdraví.

strana 46

JAK NEJLÉPE DEZINVESTOVAT

Když nastanou zlé časy, podniky prodávají své podnikatelské jednotky. Ti nejlepší CEO však přistupují ke zbavování se majetku strategičtěji. Většina korporací se orientuje na nakupování, nikoli prodávání. Většina z nich pořizuje v průměru tři firmy na jednu prodávanou.

strana 88

VĚDECKÁ PRACE JE DOBRODRUŽSTVÍ

Čerstvým nositelem Ceny Economie udělované v rámci soutěže Manažer roku je nedávný předseda Akademie věd ČR Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Jeho oborem je struktura genomů (je mj. spoluautorem prvního českého syntetického genu).

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz