> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 2/2009

Záznam přidán/aktualizován: 27. květen 2009 v 11.28 hod.

STATI ♦ ARTICLES

Jan Vlachy: Strategie podniku a finanční teorie (Corporate Strategy and Financial Theory)..........147

Dalibor Roháč: Je predpoklad voličskej racionality len mýtus? (Is the Assumption of Voter's Rationality

Just a Myth?)................................................... 163

Marek Loužek: Ekonomie bezpečnosti - jsou teroristé racionální? (Economics of Security - Are Terrorists

Rational?)..................................................... 177

Hana Brůhová-Foltýnová: Aplikace mikrosimulačních modelů v dopravě: zkušenosti z ČR a zahraničí (Application of Microsimulation Models in Passenger Transport: Results from the Czech Republic

and Abroad).................................................... 194

Jarmila Zimmermannová: Dopady zdanění elektřiny, zemního plynu a pevných paliv na odvětví

OKEČ v České republice (The Impact of Taxation of Electricity, Natural Gas and Solid Fuels

on Sectors of NACE in the Czech Republic)................................... 213

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Magdaléna Přívarová: Genéza teorie ekonomickej nerovnováhy a jej miesto v systéme makroekonomických teorií (Development of the Theory of Economic Disequilibrium and

its Place in the System of Macroeconomic Theories).............................232

Pavel Štika: Ekonomie a štěstí (Economics and Happiness - An Overview).................250

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA ♦ FROM THE WORLD OF SCIENCE

Lubomír Mlčoch: Kritická institucionální reflexe nad minulostí dosud živou (Critical Institutional Reflection

ot the Past still Living)............................................... 263

Vratislav Izák: Demografie a penze (Demography and Pension)........................ 272

Antonie Doležalová: Zpráva o otevřeni digitální knihovny (Opening of a Digital Library-A Report)...... 274

Lenka Slavíková, Martin Pělucha: Regiony - dilema integrace a konkurence? (Regions - The Dillemas

of Integration and Competition).......................................... 277

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Arnošt Katolický: Pro studium i praxi současného obchodu (To the Study and Practices of

Contemporary Retail Trade)............................................ 279

Stanislav Polouček: Manažérské finance učebnicově (Managerial Finances Textbook)............283

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz