> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 6/2009

Záznam přidán/aktualizován: 5. červen 2009 v 14.33 hod.

2 Pracovněprávní aktuality 6 Daňové aktuality

9 Daňový režim částek vynakládaných

zaměstnavatelem na vzdělávání zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků

Katarína Dobešová

PRACOVNÍ PRÁVO 16 Aktuální otázky z praxe - určení doby čerpání

dovolené

Ing. Alena Chládková YJ Ekonomická krize z pohledu pracovního práva

JUDr. Jaroslav Jakubka

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 30 Zahájení činnosti zaměstnavatele a jeho povinnosti ve zdravotním pojištění

Ing. Antonín Daněk

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

32 Červen, červenec 2009

JUDIKATURA

33 Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a zákaz diskriminace

JUDr. Petr Bukovjan

ANGLICKÝ LIST

35 Employment update

JUDr. Nataša Randlová, Barbora Suchá

ZAMĚSTNANOST

36 Rovné zacházení a diskriminace v práci

JUDr. Jaroslav Jakubka

NÁZORY/STANOVISKA 44 Drahý zákoník práce

JUDr. Bohuslav Kahle

AKTUALITA

48 Další změny v nařízení vlády o platových poměrech a změny v katalogu prací

Ing. Alena Chládková

PERSONALISTIKA

49 Inovační učení a práce s talenty v personálním řízení

Ing. Jiří Stýblo

OTÁZKY A ODPOVĚDI 58 Otázky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz