> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 1/2009

Záznam přidán/aktualizován: 18. červen 2009 v 09.29 hod.

Ekonomie

Regional Tourism Policy in Slovakia

Regionálna politika cestovného ruchu na Slovensku

Jana Kučerová, Tomáš Makovník

The Establishment of NGOs as One Growing Part of Developing Interest Groups in the Czech Republic

Postavení NNO v rámci rozvoje činnosti zájmových skupin v České republice

Šárka Laboutková

Ekonomika a management

Hnací síla rozvoje podniků

The Motive Power Development of the Companies

Jiří Uhman

Customer Value a podnikové sítě

Customer Value and Company Networks

Jaromír Mazel

Finance

Vplyv zmeny ratingu na ceny spoločností obchodovaných na kapitálovom trhu

The Effect of Rating Changes on the Value of a Company Listed in the Capital Market

Martin Užík, Vincent Šoltés

Soudní přezkoumání promíjení daní v České republice

Judical Review of Tax and Tax Attribution Relief in the Czech Republic

Jan Matějka

Financial Stability of the Czech Insurance Business

Finanční stabilita českého pojišťovnictví

Rybyšarová Marcela, Lelek Tomáš

Financial Services Offered by a Multidisciplinary B2B Network

Finančné služby poskytované multidisciplinárnou B2B sieťou

Angela Giuliano, Peter Mihók, Réka Moksony, Martin Vejačka, Kristína Vincová

Marketing a obchod

Conceptual Models of Customer Value: Implications for Clothing Retailing

Koncepční modely hodnoty pro zákazníka: jejich uplatnění v oblasti maloobchodu s oděvním zbožím

Jozefína Simová

Akceptace internetové reklamy uživateli v České republice

Acceptance of Internet Advertising by Users in the Czech Republic

Radovan Madleňák, Libor Švadlenka

Výzkum zavádění CRM v podnikové praxi

Research Concerning the Experience of Implementation of CRM in Companies

Dita Hommerová

Ekonomie a hospodářská politika

Information and Communication Technologies in Tourism - Influence, Dynamics, Trends

Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu - vliv, dynamika, trendy

Josef Zelenka

Kvantifikácia efektivity činností dopravných podnikov pomocou Data Envelopment Analysis

Quantification Effectiveness Activities Traffic Company by the Rules of Data Envelopment Analysis

Tomáš Klieštik

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz