> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 2/2009

Záznam přidán/aktualizován: 18. červen 2009 v 09.29 hod.

Ekonomie

Reálná hodnota v cenové regulaci přirozeného monopolu

Fair Value in the Price Regulation of Natural Monopoly

Jaroslav Sedláček, Petr Valouch

Reflexe korupce ve vývoji ekonomických teorií

Reflection of Corruption in the Development of Economic Theories

Jolana Volejníková

Politika finančního cílování výdajové strany rozpočtu EU

Financial Ceiling Policy of the EU Budget Expenditures

Ivana Šimíková, Zdeňka Pfaffová

Příčiny regionálních nerovností ve finanční dostupnosti bydlení v ČR

The Factors of Regional Inequalities in Housing Affordability in the Czech Republic

Petr Sunega, Martina Mikeszová, Martin Lux

Ekonomika a management

Význam controllingu pro výkon společnosti – zkušenosti softwarové společnosti

Importance of the Controllership for the Company Performance – Software Company Experience

Marianna Benčová, Anna Kaľavská

Konceptuální perspektiva znalostního managementu

Conceptual Perspective of Knowledge Management

Vladimír Bureš

Vztahy slovenských a českých podniků k jejich stakeholderům

(s využitím testu sémantického výběru)

The Relationships of the Slovak and Czech Enterprises Towards Their Stakeholders (by Semantic Selection Test)

Janka Petrovičová, Klára Kašparová

Finance

Výzkum prvotních veřejných nabídek akcií realizovaných na českém kapitálovém trhu

Research into Implemented IPOs in the Czech Capital Market

Tomáš Meluzín

Kredibilný odhad škodovej frekvencie

Credibility Estimation of the Claim Frequency

Viera Pacáková, Erik Šoltés, Tatiana Šoltésová

Marketing a obchod

Kvalita maloobchodních služeb a psychologie chování: empirická aplikace stupnice kvality maloobchodních služeb v Severním Kypru

Retail Service Quality and Behavioural Intentions: an Empirical Application of the Retail Service Quality Scale in Northern Cyprus

Halil Nadiri, Mustafa Tümer

Informační management

Motivace a bariéry přijetí ICT v malých a středních podnicích

Motivation and Barriers of ICT Adoption in Small and Medium-Sized Enterprises

Klára Antlová

Stanovení skóre při hodnocení použitelnosti

Towards Establishing a Score of Usability Evaluation

Miloslav Hub, Michal Zatloukal

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz