> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 6/2009

Záznam přidán/aktualizován: 18. červen 2009 v 09.31 hod.

STATI

Lukáš Buzek: Organické vlastnosti práva............ 553

Josef Bejček: Právní význam cenových vybočení (mimořádně vysokých a mimořádně nízkých cen)............... 592

Ladislav Balko: Finančná a hospodárska kríza z pohľadu finančného práva ............................ 631

INFORMACE

Zbyněk šín: Lepší tvorba právaje hlavní politický úkol vlády . . 653 Martin Hlaváč: Karel Engliš jako rektor Karlovy univerzity . . . 656

RECENZE A ANOTACE

Antonín Lojek: Valeš. L. (ed.): Česko-rakouské souvislosti Pražského jara, AgAkcent, Zavlekov 2008, 240 s.......... 667

Ján Mániček: Alena Pauličková, Milan Bakeš a kol.: Finančné právo na Slovensku a v Čechách, EUROUNION, Bratislava 2007, 334 s............................. 668

Ľuboš Maxina: Pauličková, A., Tekáěová, K., Grossová, M. E.: Preskúmavanie rozhodnutí daňových orgánov súdmi v Slovenskej a Českej republike, Brno 2008, 197 s.............. 670

Vladislav David: Jan Ondřej: Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2008, 343 s................... 671

AUTOŘI:

doc. JUDr. Ladislav Balko, Ph.D., Právnická fakulta UK, Bratislava, SR

prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., Právnická fakulta MU, Brno

Mgr. Lukáš Buzek, doktorand na Právnické fakultě MU, Brno

prof. JUDr. Vladislav David, DrSc, Advokátní kancelář, Brno

Mgr. Bc. Martin Hlaváč, Neratovice

JUDr. Antonín Lojek, doktorand, Právnická fakulta UK, Praha

JUDr. Ing. Ľuboš Maxina. Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava,

SR JUDr. Ján Martiček, Eko Energia s.r.o., Kanianka, SR doc. JUDr. Zbyněk Sin, CSc, Praha

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz