> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 6-7/2009

Záznam přidán/aktualizován: 25. červen 2009 v 10.32 hod.

ÚVODNÍK

0 pojmech a očekáváních... (Michal Brožka)

SPEKTRUM

FOKUS: ISLÁMSKÉ BANKOVNICTVÍ A FINANCE

ROZHOVOR

Petr Javorský: Bankomatům šach mat zatím nehrozí Využití debetních i kreditních karet (Kamil Kunc)

SVĚTOVÉ FINANCE

Jak energicky zapojovat „spící klienty"?

Sdílené služby v oblasti finančních služeb (David Scott)

MĚNA A REGULACE

Většina bank postrádá komplexní řízení rizika

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Krize pozměnila také exportní financování (Ivan Chleboun) Vlastimil Nigrin: Multibrandová politika otevírá nové možnosti Nové principy odpovědného přístupu k půjčování peněz (Petr Kučera) Zvyšující se riziko firemních úvěrových podvodů (Kateřina Halásek Dosedělová) Daně a hledání úspor: řízení daní v době ekonomické krize (Jana Vlčková, Jana Štovíčková, Šárka Klossová)

PŘÍLOHA: BANKOMATY, TERMINÁLY A PLATEBNÍ SYSTÉMY

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

Zlato: krása i investice

TECHNOLOGIE

Fraud Detection Systems jako úspěšný koncept (Daniel Kefer)

Rychlost zpracování je klíčová: Redukce nákladů a lepší služby

Nové produkty v bankovním sektoru a jejich podpora IT (Lukáš Danihelka)

SERVIS

NA ZÁVÉR

Bankovní pronájmy v poklesu

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: RADOVAN MÍCA

CONTENTS

EDITORIAL

About Terms and Expectations

FOCUS: THE ISLAMIC BANKING AND FINANCE

INTERVIEW

Petr Javorský: ATMs Are Not Exposed to Checkmate For the Time Being The Use of Debit and Credit Cards

WORLD FINANCE

How to Vigorously Integrate "Sleeping Customers"? Shared Services in the Financial Service Area

CURRENCY AND REGULATION

Most Banks Are Short of Comprehensive Risk Management

COMMERCIAL BANKING

The Crisis Has Changed also Export Funding

Vlastimil Nigrin: The Multibrand Policy Is Opening New Possibilities

New Principles of Responsible Approach to Lending

A Risisng Risk of Firms Credit Fraud

Taxes and Seeking Savings: Tax Management During the Economic Crisis

SUPPLEMENT: ATMS, TERMINALS AND PAYMENT SYSTEMS

INVESTMENT BANKING

Gold: The Beauty and Investment

TECHNOLOGY

Fraud Detection Systems as a Successful Concept

Cost Reduction and Better Services: Speed of Processing Is of a Key Importance

New Products in the Banking Sector and their IT Support

CONCLUSION

Bank Leasing on a Decline

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz