> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 3/2009

Záznam přidán/aktualizován: 10. červenec 2009 v 12.47 hod.

Za Milanem Sojkou ........................................291

STATI ♦ ARTICLES

Milan Sojka: Stane se institucionální ekonomie paradigmatem 21. století?

(Will the Institutional Economy Become the 21 st Century Paradigm?)...............297

Jan Kodera, Tran Van Quang: Vizuální nelineární rekurentní analýza a její aplikace na český akciový trh (Visual Recurrence Analysis and Its Application on the Czech Stock Market) .... 305

Jiří Škop, Jan Vejmělek: Od parity kupní síly k NATREXu - případ české koruny

(From PPP to NATREX - the Case of Czech Crown).......................323

Jaroslava Durčáková: Systémy měnových kurzů, jejich volba v tranzitivních ekonomikách a dopady na vývoj inflace a ekonomického růstu (Exchange Rate Systems in Transitive Economies and Their Effect on the Development of Inflation and Economic Growth).......344

Karel Bruna: Měnová politika a predikce variability úrokových sazeb na peněžním trhu

(Monetary Policy and Prediction of Variability of Money Market Interest Rates)..........361

Filip Rozsypal, Luboš Komárek: Vymezení a vyhodnocení agresivity centrálních bank (Definition and Evaluation of the Central Bank Agresivity)....................383

KONZULTACE ♦ CONSULTATIONS

Marek Mičúch: Vývoj teorie parity kupní síly a rovnovážný měnový kurz

(Purchasing Power Parity and the Equilibrium Exchange Rate).................405

EKONOMICKÁ LITERATURA ♦ THE ECONOMIC LITERATURE

Georgiy Aramovich Khachiev: Nová kniha o novém regionalismu

(A New Book about the New Regionalism).............................429

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz