> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 7/2009

Záznam přidán/aktualizován: 31. červenec 2009 v 09.44 hod.

Ivo Telec: Váhy a meč aneb Test poměrnosti cíle a prostředku . , 673

Tomáš Doležal: Odpovědnost za škodu při použití nebezpečných věcí a provozování nebezpečných činností zejména s ohledem na odpovědnost za škodu ve zdravotnictví ............ 705

Alexandr Thöndel: Rodinné právo - římskoprávní regulae a jejich odraz v současném právu................... 724

Slavomír Halla: Predzmluvná zodpovednosť v medzinárodnom obchode ............................ 752

RECENZE A ANOTACE

Naděžda Šišková: Blahož, J. (ed.): Právní politika boje proti terorismu a demokracie: otevřená otázka, Praha: Vysoká škola aplikovaného práva 2007, 297 s................... 774

Karolina Adamová, Antonín Sýkora: Dvě nové učebnice české a slovenské právní historie: L. Vojáček, K. Schelle, V. KjioII: České právní dějiny. Plzeň: A. Čeněk 2008, 684 s.; J. Beňa, T. Gábriš: Dejiny práva na území Slovenska (do roku 1918), Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 221 s............. 779

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Robert Zbíral: Mezinárodní konference „Implementace práva EU v členských státech", Praha 11. - 13. března 2009....... 781

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz