> Obsahy časopisů pro ESF

Sociologický časopis – 2/2009

Záznam přidán/aktualizován: 5. srpen 2009 v 08.18 hod.

2009, ROČNÍK 45, ČÍSLO 2

Editorial (Ondřej Císař)...............................................239

Poslední slovo úvodem (Marek Skovajsa)..................................240

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Hynek Jeřábek: Rodinná péče o seniory jako „práce z lásky": nové argumenty.....243

Lenka Slepičková, Petr Pučík: Sociální kontext postojů k řešení neplodnosti.......267

Natalie Šimonova: Proměny v mezigeneračním přenosu dosaženého vzdělání

v České republice v historické perspektivě.............................291

Martina Mikeszová, Martin Lux, Anne Morisseau: Potenciální finanční

nedostupnost nájemního bydlení po deregulaci nájemného - regionální perspektiva.....................................................315

MEZIOBOROVÉ INSPIRACE

Martin Kanovský: Esencializmus a etnicita: sociálno-kognitívne vysvetlenie

reprezentovania sociálnych skupín..................................345

Pavel Horák, Markéta Horáková: Role liniových pracovníků ve veřejné politice ....369

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Jiň Vinopal: Situace standardizovaného dotazování z hlediska kognitivních

přístupů.......................................................397

NEKROLOG

Poslední setkání se Zdeňkem Strmiskou (Libor Prudký)......................421

Zdeněk Strmiska: Vlastní životopis z července 1989.........................422

Zdeněk Strmiska - můj učitel a přítel blízký i vzdálený (Miloslav Petrusek)......423

Zdeněk Strmiska ve Francii (Georges Mink)...............................426

Výběr z bibliografie Zdeňka Strmisky.....................................428

Vladimír Borecký, pozorný poutník světem komiky (Miroslav Paulíček)..........431

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz