> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/2009

Záznam přidán/aktualizován: 5. srpen 2009 v 08.23 hod.

ČLÁNKY

Romana Malečková - Petr Mazouch — Olga Sivková - Michaela Vojtková: Aktuální populační prognózy České republiky - srovnání vstupních předpokladů....................................................77

Luděk Sídlo - Klára Ťesárková: Aktuální populační prognózy České republiky - porovnání výsledků............................................................87

Klára Ťesárková - Luděk Sídlo: Vybrané možnosti hodnocení populačních prognóz..................101

DISKUSE

Otakar Hampl - František Bartoš: Analýza nerovného postavení rodin s dětmi a možnosti zmírnění této nerovnosti............................................115

SČÍTÁNÍ LIDU

Marie Radolfová: Obsah sčítání lidu 2011 z pohledu evropské legislativy a mezinárodních doporučení.....................................................127

RECENZE

Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském kontextu) (Jarmila Marešová)....130

O svobodném mateřství (Milan Kučera).........................................132

Rodičovství a bezdětnost (Milan Kučera)......................................133

ZPRÁVY

Z České demografické společnosti - K životnímu jubileu Václava Touška - JUDr. Michal Illner se dožívá sedmdesáti pěti let - Mezinárodní konference Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti, Praha - Centrum pro hospodářské a sociální dějiny při Filozofické fakultě Ostravské univerzity.................134

PŘEHLEDY

Michaela Němečková: Rozvody v České republice v letech 1991- 2006 aneb co lze najít v Hlášení o rozvodu (2. pokračování)...................................143

BIBLIOGRAFIE.................................................................152

Názory autoru se nemusí vždy shodovat se stanovisky redakční rady. Demografie je recenzovaný odborný časopis.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz