> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1991

Záznam přidán/aktualizován: 24. srpen 2009 v 08.06 hod.

OBSAH

Članky a studie

Vereš, Pavel: Několik úvah o současném a budoucím populačním vývoji...97

Burcin, Boris; Stloukal, Libor: Úmrtnost české a slovenské populace z hlediska historicky minimálních měr úmrtnosti............106

Fialová, Ludmila: Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu v Československu po roce 1945...................114

Běláček, Jaromír: Analýza úmrtnosti v České republice 1982—87 (logaritmicko-lineární modely)..................121

Hrubá, Drahoslava: Znak „Vzdělání" v epidemiologických studiích....134

RECENZE

Srb, Vladimír: Rodina v dějinách Evropy...........143

Fialová, Ludmila: Dějiny obyvatelstva Francie........144

Pavlík, Petr: Důsledky stárnutí obyvatelstva v regionu EHK.....146

Orlovóvá, Nina: Příspěvek k dopadu urbanizace na zdraví dětí......148

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — SOS vesničky v Československu po 20 letech — Vzpomínka na profesora Seklu — Obnova venkovského osídlení — Demografický seminář ve Štrasburku — Seminář o změnách věkové struktury obyvatelstva Ottavy — Semináře a konference pořádané IUSSP v^roce 1991 — Evropská demografická konference (Paříž 1991) — Populační klima ve Francii — Populační politika SRN v číslech — Světová plodnost 1985—1990 — Zeme EHS a populační politika................150

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v ČSFR v letech 1984—1990 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1985—1990 — Bytová výstavba v Československu 1987—1989 — Demografický vývoj u našich sousedů: 5. SSSR — Demografický portrét Kanady — Rakouská projekce obyvatelstva do roku 2031 — Potratovost na žádost ve světě...............166

Bibliografie......................................183


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz