> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 6/2009

Záznam přidán/aktualizován: 24. srpna 2009 v 13.15 hod.

K novelizaci insolvenčního zákona (Mgr. Bc. Hana Boulová).......................................................................... 3

0 vztahu správního a daňového řádu (doc. JUDr. Milan Kindl, CSc.).............................................................. 6

Ke stanovení ceny obvyklé podle § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů (Mgr. Jana Filipová)......................... 9

Mezinárodní vymáhání daňových pohledávek na Slovensku a Ukrajině

(Doc. JUDr. Alena Pauličková, Ph.D.; Doc. Mykola Sidak, Ph.D.)..................................................................... 14

Zaměstnavatelé a potvrzenío bezdlužnosti ve zdravotním pojištění(Ing. Antonín Daněk).............................. 21

Evropské daňové ráje (Petr Gola)................................................................................................................. 22

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal)............................................................................... 24

Příloha: Sbírka ve věcech daňových............................................................................................................. 34

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz