> Obsahy časopisů pro ESF

Moderní řízení – 6/2009

Záznam přidán/aktualizován: 24. srpen 2009 v 13.24 hod.

■ TÉMA:

Vliv neformálních sítí na rozhodování.......................................................12

Když se týmy nemohou rozhodnout.........................................................16

Predikce trhu.......................................................................................................20

■ STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Jak dál po krizi, Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc............................................24

Krize? Investujte do budoucnosti! ./aros/ai/A J/rase/<...........................28

Tvořivá destrukce nebo státní pomoc? Jan Urban................................29

Hospodářské trendy 2009..............................................................................32

Formativní strategie ve světě změn............................................................34

Sedm kroků řízení inovací, Adam Hazdra.................................................37

■ EXEKUTIVNÍ MANAGEMENT

Recese a odměny šéfů, Mgrlng. Milan Cikánek......................................38

PR a moderní marketing, doc. Ing. Milan Kašík, CSc................................41

Bankovní poradci, Josef Kapoun...................................................................44

Evidence práce, metodika ITIL, Miroslav Nejedlý.....................................48

Segmentace skutečně individuálně,...........................................................51

Dagmar Bínová, Šárka Lejnarová

■ SPECIÁL: MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Krize a studium MBA Jon Vlček....................................................................54

Budoucnost patří Global MBA......................................................................56

Studium v době krize? PhDr Dana Maria Staňková..............................57

Příběhy z koučování, MUDr. Jana Králová.................................................59

E-learning je dostupný i pro malé firmy,..................................................60

Ondřej Mašek, Eva Kramperová

Jak si vybrat MBA?.............................................................................................62

MBE v Poštovní spořitelně..............................................................................63

Má studium MBA význam?............................................................................64

■ SPECIÁL: PLATEBNÍ KARTY

Kam míří kreditní karty,Zdeněk Pechal, Petr Froněk...............................67

■ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI:

Jaký je váš manažerský model?....................................................................68

Rozzlobili jste zákazníka?................................................................................73

■ KARIÉRA

Nenechat se ukolébat úspěchem................................................................74

Prezentace - zážitek nebo stres?, PaeDr. Olga Medlíková...................78

strana 12

VLIV NEFORMÁLNÍCH SÍTÍ NA ROZHODOVÁNÍ

Neformální sítě vztahů hrají při rozhodování klíčovou roli.Tvrdí to autoři článku, kteří zkoumali, jak to, koho znáte, ovlivňuje způsob, jak rozhodujete, a jak mohou podniky využít hledisko sítí ke zlepšení svého rozhodovacího procesu. Dokládají to příklady z podnikové praxe.

strana 20

PREDIKCE TRHU

Firmy mají nyní nebývalý přístup k datům a sofistikovaným technologiím, což může napomáhat správnému tržnímu rozhodování. Jsou dnešní predikce toho, co zákazníci chtějí, úspěšné? A nakolik se při tom osvědčují moderní přístupy a predikční technologie?

strana 24

JAK DAL PO KRIZI?

V poslední době jsme mnohokrát slyšeli slogan:„Svět po krizi bude jiný, vše se musí změnit." Mimo jiné i většina českých podniků. Nezbytnou podmínkou jejich změny je ovšem vypracování a realizace nových strategií.

strana 74

NENECHAT SE UKOLÉBAT ÚSPĚCHEM

Vítězem letošního ročníku soutěže Manažer roku 2008 se stal generální ředitel a předseda představenstva Třineckých železáren doc. ing. Jiří Cienciala, CSc. V rozhovoru, který poskytl našemu časopisu, hovoří nejen o své práci, názorech na řízení podniku či o úskalích a plánech, ale také o specifikách svého regionu a spoluzodpovědnosti za jeho vývoj.

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz