> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 8/2009

Záznam přidán/aktualizován: 24. srpen 2009 v 14.42 hod.

ÚVODNÍK

Hledět kupředu, přemýšlet o minulosti (Thierry Lombard)

FOKUS: ZAVEDENÍ EURA NA SLOVENSKU

Půlrok s eurem pod Tatrami (Karel Machala) Elena Kohútikova: Euro je běh na dlouhou trať Přechod na euro jako příležitost (Milan Urbášek) Tomáš Kuča: Euro změní strategie bank

KULATÝ STUL

SEPA se stala realitou

SVĚTOVÉ FINANCE

Dopady krize na bankovní trh SVE

Budoucnost globálních plateb (Pavel Závitkovský)

Islámské bankovnictví v EU na prahu rozvoje

MĚNA A REGULACE

Propad mezd jako riziko pro finanční stabilitu (Petr Jakubík)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Bankovní pobočka budoucnosti (Inka Babánková)

DPH balíček 2010 přináší změny i pro finanční instituce (Jana Stovíčková)

Trhy trpí ztrátou důvěry

Cash management v centru pozornosti (Hripsime Nalbandyan)

POJIŠŤOVNICTVÍ

Online pojištění je stále populárnější

MARKETING

Bankéři soupeří i na greenech

NA ZÁVĚR

Datové schránky také pro banky (Markéta Tvrdá)

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: RADOVAN MÍCA

CONTENTS

EDITORIAL

Looking Forward and Thinking about the Past 1

FOCUS: INTRODUCTION OF THE EURO IN SLOVAKIA 8-14

ROUND TABLE

SEPA Has Become a Reality 5

WORLD FINANCE

Impacts of the Crisis on the Central and Eastern European Banking Market 19

The Future of Global Payments 20

Islamic Banking in the EU on the Threshold of Development 22

CURRENCY AND REGULATION

The Decline in Wages as Financial Stability Risk 25

COMMERCIAL BANKING

The Bank Branch of the Future 26

The VAT Package 2010 Brings Changes also to Financial Institutions 28

Markets Suffer Loss of Confidence 30

Cash Management in the Centre of Attention 32

INSURANCE

On-line Insurance Still More Popular 34

MARKETING

Bankers Compete also on Greens 37

CONCLUSION

Data Boxes also for Banks 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz