> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 8/2009

Záznam přidán/aktualizován: 24. srpen 2009 v 14.43 hod.

Aktuality

* Pracovněprávní aktuality

* Daňové aktuality

Téma měsíce

* Slevy na pojistném na sociální zabezpečení (JUDr. Jan Přib)

Pracovní právo

* Dovolená a odstupné při změně délky a rozvržení pracovní doby (Ing. Alena Chládková)

Cestovní náhrady

* Poskytování záloh při pracovních cestách (JUDr. Marie Salačová)

Termínový kalendář

* Srpen, září 2009

Mzdy a platy

* Elektronická komunikace ve mzdové účtárně (Ing. Miroslav Bulla)

* Daňový bonus a zjištění čisté mzdy a čistého průměrného měsíčního výdělku (JUDr. Bořivoj Šubrt)

Mzdová praxe

* Blog

Nemocenské pojištění

* Rozhodný příjem z hlediska zákoníku práce a zákona o nemocenském pojištění (Ing. Alena Chládková, Ing. Michal Ztratil)

Zdravotní pojištění

* Zvláštní případy ve vazbě na minimální vyměřovací základ zaměstnance

* Osoba spolupracující s OSVČ (Ing. Antonín Daněk)

Judikatura

* Diskriminace při výběru nadbytečných zaměstnanců a obrácené důkazní břemeno (JUDr. Petr Bukovjan)

Anglický list

* Employment update (JUDr. Nataša Randlová, Barbora Suchá)

Zaměstnanost

* Zákon o volném pohybu služeb novelizuje i zákon o zaměstnanosti (Mgr. Olga Bičáková)

Personalistika

* Úloha manažerů při řízení a optimalizaci personálních struktur (Ing. Jiří Stýblo)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz