> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 8/2009

Záznam přidán/aktualizován: 24. srpen 2009 v 14.46 hod.

STATI

David Sehnálek: Effet utile a jeho projevy při interpretaci komuni-tárního práva......................... 785

Jan Kiitrich: K pojmu „ozbrojený útok" v mezinárodním právu

veřejném........................... 809

Markéta Trimble Landová: Vliv „patentových skřetů" na patentové právo a právní prostředí v USA ............. 829

Olga A. Chazova: Rodinné právo v bývalém Sovětském svazu: více odlišností nebo více společného? ............... 846

DISKUSE

Karel Svoboda: Proč české soudy už nemají hledat pravdu .... 866

INFORMACE

Jaroslav Krecht: K logické povaze některých právních termínů . . 876 Lukáš Klee: Smluvní podmínky FID1C ............. 883

RECENZE A ANOTACE

Jan Kysela: Eduard Bárány: Pojmy dobrého práva. Bratislava. Poradca podnikateľa 2007, 175 s................. 894

Jan Kysela: Pavel Maršálek: Právo a společnost. Praha: Auditorium

2008, 258 s.......................... 896

Miloslav Ungr: Karel Svoboda: Dokazování, Praha, ASPI - WOLTERS KLUWER 2009, 391 s................. 898

Pavel Svoboda: Michal Tomášek et al.: Europeizace trestního práva,

1. vyd., Praha, Linde 2009, 460 s................ 899

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

René Petráš: Právní formy perzekuce v letech 1939-1960 - srovnávací aspekty......................... 901

Aleksej Veniaminovič Kresin: Dny srovnávací právní vědy v Kyjevě ............................. 902

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz