> Obsahy časopisů pro ESF

Daně a finance – 7-8/2009

Záznam přidán/aktualizován: 24. srpna 2009 v 14.47 hod.

K aplikaci komunitárních směrnic správcem daně (Viktor Smejkal).................................................................. 3

Nahlížení do daňového spisu (Mgr. Damian Czudek, Mgr. Bc. Kristýna Chalupecká)..................................... 15

Vývoj ukládání záloh na náklady insolvenčního řízení (Mgr. Bc. Hana Boulová) ............................................ 19

Lhůta pro vyměření daně (Ing. Václav Boněk).............................................................................................. 22

Snižování základního kapitálu (Ing. Dalimila Mirčevská)............................................................................... 25

Američané vydělávají sami na sebe opět nejdříve (Petr Gola)........................................................................ 29

Nový zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

(doc. JUDr. Alena Pauličová, Ph.D.).............................................................................................................. 32

Rekodifikace zákona o správě daní na Slovensku (doc. JUDr. Alena Pauličová, Ph.D)...................................... 35

Judikatura Evropského soudního dvora (Viktor Smejkal)............................................................................... 36

Příloha: Sbírka ve věcech daňových............................................................................................................. 47

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz