> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1980

Záznam přidán/aktualizován: 25. srpen 2009 v 08.00 hod.

OBSAH

ČLANKY A STUDIE

Bartasová, Alena: Regionálne rozdiely v potratovosti v Československu...337

Felix, Ondřej: Seznam územních a sídelních jednotek pro sčítání lidu 1980 a přepočet dat ze sčítání lidu 1970..............334

Fesenko, Petr - Špaček, Čestmír: Automatizované zpracování sčítání lidu, domů a bytů 1980...................326

Horská, Pavla: K otázce vlivu nemanželských porodů na vývoj plodnosti z hlediska historické demografie...............343

Kučera, Milan: Rychlé výsledky sčítání 1980 a jejich využití......296

Orlovová, Nina: Mikrocensus ve světě............329

Pavlík, Zdeněk: Minulost a budoucnost sčítání lidu........289

Sčítání lidu, domů a bytů 1980 a jeho technické zpracování......324

Titěrová, Božena: Tvorba a užívání populačních registrů ve státní statistice...334

Ullmann, Ota: Koncepce zpracování definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1980...................303

RECENZE

Anděl, Jiří: Početní růst světové populace...........351

Kuchár, Ivan: Obyvatelstvo Velké Británie...........353

Orlovová, Nina: Současné rodina a její problémy.........354

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Noví čestní členové Čs. demografické společnosti — Dr. ing. Vladimír Wynnyczuk, CSc. - 60 let — Šedesát let doc. ing. Josefa Radkovského, CSc. — Koordinační seminář k populačnímu výzkumu — Sociální postavení žen a plodnost — Volba pohlaví pro narozené dítě...357

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1975—1980 — Živorodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1975—1980 a 12 měsíční klouzavé průměry — Pohyb

obyvatelstva podle krajů a okresů v roce 1979 — předběžné výsledky — Pohyb obyvatelstva v československých velkoměstech v roce 1979 — Přirozený a mechanický pohyb obyvatelstva v československých městech se 100 000 a více obyvateli v roce 1978 a 1979 — Počet obcí podle velikostních skupin k 1. 7. 1980...364

BIBLIOGRAFIE................378

PRÍLOHY

Obsah 22. ročníku Demografie 1980............číslo 4


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz