> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 2/1990

Záznam přidán/aktualizován: 25. srpen 2009 v 09.25 hod.

OBSAH

ČLÁNKY A STUDIE

Mezinárodní populační konference Praha 1989.........97

RouČka, Michal - Skočdopolová,Radka: Vývoj sezónní sňatečnosti v Československu po 2. světové válce a současná situace v mezinárodním srovnání...116

Subrtová, Alena: Populační otázky v programech českých politických stran na počátku století................126

Rabušic, Ladislav: Demografická krize v Číně v období 1959—1961 aneb „velký skok kupředu"...............132

Struktura obsahu DEMOGRAFIE v letech 1959—1989........143

RECENZE

Srb, Vladimír: Životní prostředí a právní předpisy........148

Vomáčková, Marie: Stupně k rodinnému štěstí.....148

Kučera, Tomáš: Nový sborník prací k prognózovaní populačního vývoje...150

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Zpráva o 4. francouzsko-českém demografickém semináři — Komparativní výzkum plodnosti a rodiny v Evropě — Revoluce a populace — Konference Romani Union v Bernu — Neplodnost a plánované rodičovství — Početné rodiny ve Francii — Antikoncepční pilulky a zdravotní riziko — „Sexolog" - počítačová informační služba o sexualitě — Diferencované riziko nitroděložních tělísek — Stav a vývoj antikoncepce ve světě — Diskuse o umělém přerušení těhotenství v USA — 25 let vlámského populačního a rodinného studijního střediska — Írán zaceluje válečné ztráty — Vladimír Roubíček šedesátiletý.................152

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1984—1989 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1984—1989 — Uzemní rozptyl československých Rómů v letech 1968—1988 — Kolik Rómů bude při sčítaní lidu, domů a bytů 1991? — Statistický rozbor frekvence křestních jmen dětí narozených v Praze — Demografický vývoj u naších sousedů: 1. Maďarsko — Globální projekce AIDS — Věkový medián obyvatelstva zemí světa...........166

BIBLIOGRAFIE.............184


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz