> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 3/1990

Záznam přidán/aktualizován: 25. srpen 2009 v 09.25 hod.

OBSAH

ČLÁNKY A STUDIE

Koubek, Josef: Vliv populační politiky na píodnost v Československu...193

Srb, Vladimír - Ziegenfuss, Vladimír - Bulíř, Michal: Národnostní politika a národnostní školství................204

Kalibová, Květa: Prognóza romské populace v ČSFR do roku 2005....219

Schůller, Vratislav - Dytrych,Zdeněk - Matějček, Zdeněk - Voňková, Jiřina: Psychosociální maladaptace a antisociální jednání u nechtěných dětí...225

DISKUSE

Rabušic, Ladislav: Manifesíní a latentní funkce československé populační politiky...234

Pavlík, Zdeněk: Jaká má být naše populační politika?.......239

Kučera, Milan: K československé populační politice........240

RECENZE

Andrle, Alois - Srb, Vladimír: Ekonomické podmínky budoucí reprodukce obyvatelstva v Československu...............242

Andrle, Alois: Obyvatelstvo ve „Statistické ročence ČSSR 1989".....244

Vencálek, Jaroslav: Cyklus života rodiny a migrace........245

Vencálek, Jaroslav: Kvalita pracovního prostředí a demografické procesy...245

Kučera, Tomáš: Prognózovaní regionálního populačního vývoje.....246

Radkovský, Josef: Lékařskogeografický obraz dnešního Alžírska.....247

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Názory občanů na interrupce — Změny v České sociologii od listopadu — Romský měsíčník Lačho Lav — Svaz měst a obcí v ČSSR — Stav a vývoj životního prostředí v Československu — Seminář EHK k demografickým projekcím — Evropský seminář o efektivitě plánování lidských sídel — Demografický výzkum v Polsku — Osvojovaní dětí ve Spolkové republice Německo — Interrupce v Latinské Americe.....249

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1984—1990 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1984—1990 — Stěhování mezi Českou a Slovenskou republikou 1986—1988 — Přesídlenci-kategorie obyvatel ve Spolkové republice Německo a odsun Němců z naší republiky — Demografický vývoj u našich sousedů: 2. Polsko — Zhoubné novotvary a kouření.........263

BIBLIOGRAFIE...............281


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz