> Obsahy časopisů pro ESF

Demografie – 4/1990

Záznam přidán/aktualizován: 25. srpen 2009 v 09.26 hod.

OBSAH

ČLÁNKY A STUDIE

Aleš, Milan: Populační vývoj v Československu v roce 1989......289

Subrtová, Alena: T. G. Masaryk a populační otázky........299

Kraus, Jaroslav: Zkrácené úmrtnostní tabulky za okresy ČSFR 1981—1985...308

Wynnyczuk, Vladimír: Sexuální výchova z hlediska vybraných skupin obyvatelstva...324

Haberlová, Věra: Dospívání a sňatečnost..........332

Průša, Ladislav: Prognóza vývoje počtu plných starobních důchodů....337

RECENZE

Rychtaříková, Jitka: Dvě populární knížky z demografie.......343

Podkolodná, Olga: Druhé dětí..............344

ZPRÁVY

Z Československé demografické společnosti — Vědecká a organizační koncepce Sociologické ústavu ČSAV — Automatizovaný informační systém OÜNZ, medicínský registr obyvatel — Konference o výchově k manželství a odpovědnému rodičovství — 27. Mezinárodní geografický kongres 1992 — Program „Zdraví pro všechny do roku 20p0" ohrožen? — Studie INSEE o využití času francouzských pracujících — Zemřel Jean Bourgeois-Pichat..........346

PŘEHLEDY

Pohyb obyvatelstva v Československu v letech 1984—1990 — Porodnost, úmrtnost a potratovost v letech 1985—1990 — Pohyb obyvatelstva podle krajů a okresů v roce 1989 — Diferenční kojenecká úmrtnost v Československu — Věková struktura Československa v roce 1989 — Hlavní ukazatele demografického vývoje ve vyspělých zemích — Demografický vývoj u našich sousedů: 3. SRN — Budoucí SRN - 80 miliónů obyvatel— Demografické problémy Rakouska — Současná demografická situace Jugoslávie — Mexiko a jeho populační politika...357

BIBLIOGRAFIE..............381


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz