> Obsahy časopisů pro ESF

Politická ekonomie – 4/2009

Záznam přidán/aktualizován: 18. září 2009 v 10.25 hod.

Stati / Articles

Jan Truneček, University of Economics, nám. W. Churchilla 4, CZ - 130 00 Praha 3 (trunecek@vse.cz)

K PROBLEMATICE KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÝCH PODNIKŮ V PROSTŘEDÍ TURBULENCE (TO PROBLEMS OF COMPETITIVENESS OF CZECH ORGANIZATIONS IN TURBULENT ENVIRONMENT) Plný text

Květa Kubátová, University of economics, Prague, n. W. Churchilla 4, CZ - 130 67 Praha 3 (kubatova@vse.cz); Lucie Říhová, Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o., Karlovo nám. 10, CZ - 120 00 Praha 2 (Lucie.Rihova@cz.ey.com).

REGRESNÍ ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VÝNOSY KORPORATIVNÍ DANĚ V ZEMÍCH OECD (REGRESSION ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING CORPORATE TAX REVENUES IN OECD COUNTRIES) Plný text

Martin Holub, Research Institute For Labour And Social Affairs, Palackého nám. 4, CZ - 128 01, Prague 2 (martin.holub@vupsv.cz)

NEPŘÍSPĚVKOVÉ DOBY POJIŠTĚNÍ - VÝZNAMNÝ PRVEK ČESKÉ DŮCHODOVÉ REFORMY (NON-CONTRIBUTORY PERIODS - A SIGNIFICANT ELEMENT OF THE CZECH PENSION REFORM) Plný text

Markéta Arltová, Jitka Langhamrová, University of Economics, Prague, nám. W. Churchilla 4, CZ - 130 67 Praha 3 (arltova@vse.cz, langhamj@vse.cz)

ANALÝZA VZTAHŮ ČASOVÝCH ŘAD PORODNOSTI A SŇATEČNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1960-2007 (ANALYSIS OF THE RELATIONS OF TIME SERIES OF THE BIRTH RATE AND MARRIAGE RATE IN THE CZECH REPUBLIC IN THE YEARS 1960-2007) Plný text

Konzultace / Consultations

Václav Žďárek, University of Economics Prague, nám. W. Churchilla 4, CZ - 130 67 Prague 3 (zdarekv@vse.cz); Center for Economic Studies, University of Economics and Management, I. P. Pavlova 3, CZ - 120 00 Prague 2 (vaclav.zdarek@vsem.cz)

MODERNÍ ZPŮSOBY PRODUKCE A PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE (MODERN METHODS OF PRODUCTION AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT) Plný text

Diskuse / Discussion

Jakub Fischer, Jaroslav Sixta, University of Economics, Prague, nám. W. Churchilla 4, CZ - 130 67 Praha 3 (fischerj@vse.cz, sixta@vse.cz)

K PROPOČTU SOUHRNNÉ PRODUKTIVITY FAKTORŮ (TOWARDS THE MEASUREMENT OF TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY INDEX) Plný text

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz