> Obsahy časopisů pro ESF

Práce a mzda – 9/2009

Záznam přidán/aktualizován: 18. září 2009 v 10.37 hod.

Aktuality

* Pracovněprávní aktuality

* Daňové aktuality

Téma měsíce

* Nový antidiskriminační zákon a jeho aplikace v pracovněprávních vztazích (JUDr. Jaroslav Jakubka)

Pracovní právo

* Ekonomická krize a pracovní doba (Ing. Václav Sládek)

Termínový kalendář

* Září, říjen 2009

Mzdy a platy

* Změny v odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2009 (JUDr. Eva Rothová, JUDr. Ladislav Trylč, Ing. Ivan Tomší)

Nemocenské pojištění

* Rodičovský příspěvek v případě, že matce nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (Ing. Alena Chládková, Ing. Michal ztratil)

Mzdová praxe

* Podtrženo, sečteno pro mzdové účetní

Zdravotní pojištění

* Společníci a jednatelé s.r.o. a zdravotní pojištění

* Jak mají zaměstnavatelé správně platit pojistné na zdravotní pojištění? (Ing. Antonín Daněk)

Judikatura

* Nadbytečnost zaměstnance vs. požadavky na výkon jeho práce (JUDr. Petr Bukovjan)

* Judikatura Soudního dvora Evropských společenství (Mgr. Romana Kaletová)

Anglický list

* Employment update (JUDr. Nataša Randlová, Barbora Suchá)

Evropská unie

* Evropská versus světová chudoba (Bc. Petr Gola)

Zaměstnanost

* Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele (Mgr. Olga Bičáková)

Personalistika

* Řízení výkonu zaměstnanců omezuje problémy s "lidským faktorem" (Doc. Dr. Jan Urban, CSc.)

Otázky a odpovědi

* Otázky a odpovědi

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz