> Obsahy časopisů pro ESF

Moderní řízení – 9/2009

Záznam přidán/aktualizován: 21. září 2009 v 14.32 hod.

TÉMA:

Inovace v turbulentních časech......................................................................8

Jedna firma, dva CEO - funguje to?............................................................13

Jak prosperovat na turbulentních trzích...................................................14

Jak reagovat na období nejistoty.................................................................18

Bezpečnostní politika podniku.....................................................................21

STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Co může řešit pouze generální ředitel.......................................................22

Evropská unie a ekonomická krize, Ingeborg Němcová........................27

Rozhodování založené na hodnotách........................................................29

Čtyři cesty k loajalitě zaměstnanců.............................................................32

Zaměstnatelnost jako alternativa krize, Richard Vit...............................33

Pre-employment screening - nadstandard nebo nutnost?...............35

EXEKUTIVNÍ MANAGEMENT

Interní audit v době recese, Josef Severa...................................................36

Filtrujte žádosti o práci....................................................................................39

Interní komunikace v těžkých časech, Václava Jersáková...................40

Kvalita vnitropodnikové komunikace, Lenka Ližbetinová....................42

Lék na krizi:ženy ve vedení............................................................................44

Návratnost investic v oblasti ECM, Martin Švík........................................46

SPECIÁL

Trend ve vzdělávání: vyšší efektivita...........................................................48

Případové studie: účinné i zábavné, Jan Urban......................................50

Manažeři chtějí sdílet zkušenosti, Jan Přikryl..........................................52

Busines Schools reagují na recesi................................................................54

Co vás na školách byznysu nenaučí............................................................55

Měřme efektivitu výuky jazyků, Ondřej Kuchař.......................................56

„Klepání na dveře" je tvrdá škola, DanielNikolov...................................58

„Zaparkujte" naučené zvyky, Alena Kazdová............................................60

UJAK nabízí unikátní studijní program......................................................63

Příběhy z koučování, Jana Králová...............................................................64

Systém řízení MBE v DHL Express................................................................66

Pět omylů o manažerském vzdělání, Jakub Vlk.......................................67

Studenty z USA zajímá české soudnictví, Jan Vlček..............................68

Jak efektivně připravovat e-learning..........................................................69

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Devět způsobů manažerských klopýtnutí................................................70

V čem je váš problém?......................................................................................71

První pomoc v krizi, Filip Rule.........................................................................72

Kognitivní etologie řízení, Vladimír Mařádek...........................................73

Jak motivovat v těžkých časech....................................................................74

Učme se od nejlepších.....................................................................................75

KARIÉRA

Dívat se dopředu................................................................................................76

Jaká je vaše odolnost vůči stresu?...............................................................78

Sedm chytrých kariérních taktik...................................................................79

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz