> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 9/2009

Záznam přidán/aktualizován: 21. září 2009 v 14.34 hod.

ÚVODNÍK

Dluh ze second-handu (Markéta Sichtařová)

FOKUS: PLATEBNÍ KARTY A E-COMMERCE

Za pět let budeme platit jinak (Karel Machala) Počty online útoků se zvyšují (David Matějů) Miloslav Kozler: Nová karta pro bezpečný e-commerce (Ne)bezpečnost internetového bankovnictví (Igor Dobřický)

ROZHOVOR

Roman Mentlík: IT není cílem, ale prostředkem

SVĚTOVÉ FINANCE

Globalizace na ústupu

Soukromý bankéř připomíná dirigenta orchestru (Nicolas Fitaire) John Young: Přístup regulátorů se mění i v pojišťovnictví Americký orel se sklonil před čínským drakem (Petr Němec)

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Radim Dalík: Privátní bankovnictví stojí na osobnostech

INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ

Zlato v polovině růstového cyklu? Zlato a jeho nekončící příběh

POJIŠŤOVNICTVÍ

Tomáš Síkora: Český pojistný trh je stabilní Pojišťovny v ohrožení?

PŘÍLOHA: ICT V BANKÁCH - NOVÉ TRENDY A VÝZVY

ICT ve finančnictví v dobách krize (Lubomír Karpecki) Když se řekne „datové migrace" (Vlastimil Bardoň) Klienti bank chtějí dostupné aplikace (Petr Dlouhý)

NA ZÁVĚR

Novela zákona o kolektivním investování přináší nové možnosti

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: RADOVAN MÍCA

CONTENTS

EDITORIAL

The Second-hand Debt

FOCUS: PAYMENT CARDS AND E-COMMERCE

INTERVIEW

Roman Mentlík: It Is Not Target, but Means

WORLD FINANCE

Globalization in Retreat

Private Banker Reminds an Orchestraes Conductor

John Young: Regulatorse Approach Is Changing also in Insurance

The US Eagle Has Bowed to the Chinese Dragon

COMMERCIAL BANKING

Radim Dalík: Private Banking Is Based on Personalities

INVESTMENT BANKING

Gold in the Middle of the Growth Cycle? Gold and Its Never Ending Story

INSURANCE

Tomáš Síkora: The Czech Insurance Market is Stable Insurance Corporations in Danger?

SUPPLEMENT: ICT AT BANKS - NEW TRENDS AND CHALLENGES

CONCLUSION

Collective Investment Act Amendment Brings New Possibilities

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz