> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 3/2009

Záznam přidán/aktualizován: 12. říjen 2009 v 14.21 hod.

Ekonomika a management

Budoucí scénáře českého projektového řízení

Future Scenarios of Czech Project Management

Kateřina Hrazdilová Bočková

Decision Making and Brownfield Management

Rozhodovací procesy v managementu brownfields

Silvia Čiháková Aguilar

Vliv organizační kultury na efektivitu

The Role of Organizational Culture on Effectiveness

Bulent Aydin, Adnan Ceylan

Reduction of a Hospital Network as a Multiple Criteria Optimisation Problem

Redukcia siete nemocníc ako viackriteriálny optimalizačný problém

Ľudmila Jánošíková

Finance

The Impact of Regulation of Banks in the US and the EU-15 Countries

Dopad regulace bank v USA a zemích EU-15

Milan Matejašák, Petr Teplý, Jan Černohorský

Aktuárské modely pre poistenie kritických chorób

The Actuarial Models for Critical Illness Insurance

Lea Škrovánková, Michal Šoltés

Marketing a obchod

Analýza podpor marketingové činnosti využívaných firmami v České republice

Analysis of Instruments Used by Czech Firms for Supporting Their Marketing Activities

Dita Hommerová, Lenka Králová

Výskum stavu elektronického obchodu v slovenskom priemysle

Electronic Business in Slovak Industry

Viliam Vajda, Radoslav Delina

Informační management

Testování použitelnosti jazykových vzdělávacích portálů

User Testing of Language Educational Portals

Miloslava Černá, Petra Poulová

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz