> Obsahy časopisů pro ESF

Právník – 10/2009

Záznam přidán/aktualizován: 20. říjen 2009 v 11.14 hod.

Petr Mlsná: Ústavní soudnictví ve státovědním myšlení ..... 1009

Libor Hanuš: K dosahu a mezím argumentace „a fortiori" (pokus

o nahlédnutí strukturální)................... 1054

Marek Káčer: Modalita v práve................. 1081

Milan Kindl: Jeskyně, rybníky a jiné problémy moderní právní

úpravy............................ 1118

RECENZE A ANOTACE

Jan Kysela: Kemal Gozler: Judicial review of constitutional amendments. A comparative study. Bursa: Ekin Press 2008, 126 s. . . 1128

Jaroslav Drobník: František Helešic: Základy teorie Českého a evropského družstevního práva, nakladatelství C. H. Beck, Praha 2009,395 s..........................1130

Václav Valeš: Alessandro Catalano: Zápas o svědomí - Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008, 640 s.....1132

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Jan Wintr: Ústavnoprávni kolokvium o jednorázových ústavních zákonech ............................1134

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz