> Obsahy časopisů pro ESF

Moderní řízení – 7/2008

Záznam přidán/aktualizován: 20. listopad 2008 v 15.43 hod.

Krátce......................................................................................................................4

■ TÉMA: TRHY

Ovládněte nejstřeženější trhy........................................................................10

Umění projektování trhů.................................................................................15

Amerika jako vzor, Jaroslav A. Jirásek..........................................................18

■ STRATEGICKÝ MANAGEMENT

Jak řídit nerentabilní zákazníky...................................................................20

Organizace a procesy, Ján Satin....................................................................23

Plánování scénářů..............................................................................................26

Organizujte tvorbu nových myšlenek........................................................28

Paradoxy znalostního managementu, Zdeněk Častorál........................31

Řízení v nových, rostoucích firmách...........................................................34

■ EXEKUTIVNÍ MANAGEMENT

Jak naplánovat virální kampaň, Pavel Hacker...........................................36

Budování loajality zákazníka, Miloš Drdla..................................................38

Tajemství úspěšného zaměstnavatele, Pavel Náhlovský.......................39

Zdroj financí: IPO, Tomáš Meluzín, Marek Zinecker..................................40

Finanční ředitelé pod tlakem.........................................................................43

Islámské finančnictví.........................................................................................44

Z praxe outsourcingu, Miroslav Nejedlý......................................................45

PŘÍLOHA: KARTY

Travel&Entertainment, Wod/m/r Plachý.......................................................50

SPECIÁL: MANAGEMENT VITALITY

Potrava pro mozek a řízení vitality..............................................................52

Stále rychleji ještě neznamená výkonněji...............................................54

Z kanceláře do kláštera....................................................................................56

Programy wellness jsou in, ale.......................................................................57

Druhá vlna wellness..........................................................................................58

■ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Jak přijmout pracovníka a nespálit se........................................................60

Vůdcovství v novém světle.............................................................................64

Zpětná vazba.......................................................................................................67

Time management není pro každého.......................................................68

■ KARIÉRA

Profil: Pět kroků k úspěchu, Jan Kapoun.....................................................70

Nenechte se demotivovat...............................................................................73

Manažerská etiketa............................................................................................74

Kariéru dělají lidé flexibilní.............................................................................76

Co manažer nevidí.............................................................................................77

Jste takoví, jaké jsou vaše e-maily................................................................78

Čeho se bojí bílé límečky.................................................................................79

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz