> Obsahy časopisů pro ESF

Bankovnictví – 10/2009

Záznam přidán/aktualizován: 23. říjen 2009 v 10.13 hod.

ÚVODNÍK

Přežít minulost a vzhůru do budoucnosti: Vítejte v novém světě! (Mike Jennings) 1

FOKUS: EKOLOGIE A BANKA BUDOUCNOSTI 8-13

Bankovnictví na zelené vlně (Karel Machala) 8

Společenská odpovědnost v bankovním sektoru 10

Anketa: Zelené aktivity bank v CR 11

ROZHOVOR

Ján Carný: Máme výhodu, distribuční kanály nás nelimitují 14

Důvody uzavření pojištění přes internet: exkluzivní průzkum GfK 16

MÉNA A REGULACE

Co přinese nový zákon o platebním styku? (Tomáš Ivanský, Kateřina Sedová) 17

Nejen banky čeká další vlna regulace (Jaroslava Bauerová) 19

KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

Renáta Kadlecová: Fond pojištění vkladů čekají velké změny 22

Motivace a stabilizace zaměstnanců v době krize (Iveta Němečková) 24

Jan Sadil: Kouzlo malé, ale jisté marže 26

SPECIÁL: IT BEZPEČNOST V BANKÁCH 28-29

Risk v krizi - a po ní (Petr Máša) 28

Bezpečnost IT jako klíč: Rovnováha mezi efektivitou a bezpečností (Jorge Carrillo) 29

POJIŠŤOVNICTVÍ

Zdeněk Voharčík: Pojišťovací makléři mají ještě prostor k růstu 30

PŘÍLOHA: RISK MANAGEMENT A ALTERNATIVNÍ DISTRIBUČNÍ KANÁLY 32-35

Budoucnost: jednotné řízení distribučních kanálů (Daniel Štěrba) 32

Koncept moderní pobočky mění zažité zvyklosti (Věra Kachtíková) 34

MARKETING

Jaroslav Jíra: Banky jsou nyní zvídavější! 36

NA ZÁVĚR

Nobelova cena za ekonomii po jedenačtyřicáté 40

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: RADOVAN MÍCA

CONTENTS

EDITORIAL

To Survive the Past and Up to the Future: Welcome to the New World! 1

FOCUS: ECOLOGY AND THE BANK OF THE FUTURE 8-13

INTERVIEW

Ján Carný: We Have Advantage, Distribution Channels Do Not Limit Us 14

Reasons for Effecting Insurance via Internet: GfK Exclusive Survey 16

CURRENCY AND REGULATION

What Will The New Payment System Act Bring? 17

Not Only Banks Are Awaiting Further Wave of Regulation 19

COMMERCIAL BANKING

Renáta Kadlecová: Deposit Insurance Fund Is Awaiting Big Changes 22

Motivation and Stabilization of Employees during the Crisis 24

Jan Sadil: A Small Trick but Certain Margins 26

SPECIAL: IT SECURITY IN BANKS 28-29

INSURANCE

Zdeněk Voharčík: Insurance Brokers Have Still Room for Growth 30

SUPPLEMENT: RISK MANAGEMENT

AND ALTERNATIVE DISTRIBUTION CHANNELS 32-35

MARKETING

Jaroslav Jíra: Banks Are Now More Curious 36

CONCLUSION

The Nobel Prize for Economy for the Forty-First Time 40

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz