> Obsahy časopisů pro ESF

Ekonomie a management – 4/2009

Záznam přidán/aktualizován: 2. listopad 2009 v 10.53 hod.

Ceny ropy: tendence, problémy, perspektivy

The New Quality of Recent Oil Price – Hike Period: Its Effects, Importance and Perspectives

Jiří Fárek, Jaroslav Foltýn

Globalizace a zapojení žen a mužů ve stínové ekonomice rozvojových a tranzitivních zemí

Globalization and Gender Participation in the Informal Sector in Developing and Transitional Countries.

Mirjana Radović Marković

Přímé zahraniční investice v Ústeckém kraji: teorie, aktéři a prostorová diferenciace

The Foreign Direct Investments in the Usti Region: Theory, Actors and Space Differentiation

Petr Hlaváček

Pokus s modelom Augustina Cournota na hodine mikroekonómie

An in-class Experiment with Augustin Cournot

DomeNico Raguseo, Mária Horehájová

Ekonomika a management

Operační, provozní či operativní management výroby

Operation, Operative or Operational Production Management

Gustav Tomek, Věra Vávrová

Súvztažnosti medzi nárastom motivácie a nárastom kvality

Correlations between the Increase in Motivation and Increase in Quality

Martina Blašková

Etické aspekty firemní kultury

Ethical Aspects of Corporate Culture

Ilona Semrádová

Modelování vývoje rodinných podniků pomocí simulace založené na agentech

Agent-Based Simulation of Development Stages of Family Businesses

Pavla Odehnalová, Kamila Olševičová

Finance

Diverzifikácia finančných zdrojov v neziskových organizáciách

Diversification of Financial Sources in Non-Profit Organisations

Helena Kuvíková, Gabriela Vaceková

Simulace extrémních škod v neživotním pojištění

Simulations of Extreme Losses in Non-Life Insurance

Viera Pacáková, Bohdan Linda

Analýza vývoja dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike

The Analysis of Value Added Tax in the Slovak Republic

Anna Bánociová

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | ALEPH | webmaster@econ.muni.cz